Burgerdebat ‘We Need To Talk’ geeft burgers het woord over partijfinanciering

Burgerdebat over partijfinanciering

Op 2 februari gaat ‘We Need To Talk’ van start, het burgerdebat over de partijfinanciering in België.

Met dit debat willen de initiatiefnemers Itinera, de Vrijdaggroep, het Egmont Instituut, Levl, Aula Magna en G1000 de impasse rond dit dossier doorbreken door de discussie weg te halen uit de particratie en burgers erbij te betrekken.

Het probleem van de partijfinanciering

Elk jaar ontvangen de Belgische politieke partijen meer dan 75 miljoen euro aan subsidies. Als we de lonen van de parlementaire medewerkers erbij tellen krijgen partijen zelfs 160 miljoen euro per jaar. Bovendien is er vrijwel geen onafhankelijke controle op de partijfinanciering. Sommige partijen hebben zo’n groot vermogen dat ze een deel van hun financiering investeren in onroerend goed of op de beurs. Ze geven ook indrukwekkende bedragen uit aan advertenties op sociale media: in 2022 liep dat op tot 5 miljoen euro.

Oplossingen aanreiken via een burgerdebat

Iedereen erkent dat het systeem moet veranderen. Het federaal regeerakkoord verbindt zich daar zelfs ook toe. En toch blijft alles muurvast zitten. Politieke partijen zijn immers letterlijk ‘betrokken partij’, wat het moeilijk maakt om tot ambitieuze hervormingen te komen. Burgers hoeven echter geen rekening te houden met de politieke agenda. Door een diverse groep burgers voldoende tijd en informatie te geven, kunnen zij concrete aanbevelingen opstellen waar de politiek haar voordeel mee kan doen. Daarom hebben de initiatiefnemers beslist om een burgerdebat te organiseren.

Het debat bestaat uit drie fases: 

  1. Open discussie. Vanaf 2 februari kunnen alle burgers zelf deelnemen aan het debat via de website weneedtotalk.be of via websites van verschillende media. Alle argumenten worden verzameld en dienen als inspiratie voor de volgende fase. 
  2. Het burgerpanel. Tussen 25 maart en 14 mei zullen zestig gelote burgers drie weekends samenkomen om aanbevelingen voor een betere partijfinanciering op te stellen. Er is gekozen voor een loting volgens de internationale OESO-standaarden, zodat het burgerpanel een goede dwarsdoorsnede is van de Belgische bevolking. De burgers zullen alle nodige informatie krijgen van onafhankelijke academische experten zoals professoren Bart Maddens (KULeuven) en Ingrid Van Biezen (Universiteit Leiden) en Jean Faniel, directeur van het CRISP, in gesprek gaan met de politieke partijen om hun standpunten te horen en op de hoogte gebracht worden van wat er leeft bij het brede publiek.
  3. De terugkoppeling. We bundelen alle aanbevelingen van het burgerpanel en bezorgen die aan de politieke wereld. We organiseren ontmoetingen met de belangrijkste politieke betrokkenen om te horen wat zij van die aanbevelingen denken en wat zij ermee zullen doen.

De kwaliteit van het burgerdebat zal worden bewaakt door een extern toezichtscomité, bestaande uit zes experts inzake participatie, bestuurskunde en inclusie: Herman Van Rompuy (ex-voorzitter Europese Raad), Caroline Sägesser (CRISP), Dave Sinardet (VUB), Sana Sellami (Untitled Workers Club), Marjan Ehsassi (Berggruen Institute) en Art O’Leary (Irish Electoral Commission).

Lees hier het volledige persbericht.

Alle informatie over We Need To Talk vindt u op de website weneedtotalk.be