De ‘Athena-prijs voor lokale burgerparticipatie’: een eerbetoon aan innovatieve betrokkenheid van burgers

De ‘Athena-prijs voor lokale burgerparticipatie’ beloont de beste participatieprojecten van lokale overheden in het hele land. Deze legislatuur zijn een aantal burgemeesters en schepenen de uitdaging aangegaan om de inwoners bij het lokale beleid te betrekken en zo de banden tussen de politiek en de burgers te versterken. “Deze nieuwe en inspirerende manieren van werken verdienen lof”, aldus de organisatoren. De prijs wordt op 24 september uitgereikt en de inzendingen zijn nu open.

In een tijd waarin het algemene vertrouwen van de Vlaming in politici een historisch dieptepunt bereikt, met een score van 3,2/10, en waarin alle beleidsniveaus ‘gebuisd’ zijn, doet alleen de lokale overheid het iets beter, met een tevredenheidsscore van 5,3/10 (Bron: De Stemming, van de VRT en De Standaard).

Toch zegt meer dan de helft van de burgers bereid te zijn om mee te werken aan het bestuur van hun gemeente (Bron: Bye Bye démocratie, RTBF). Die bereidheid zorgt ervoor dat steeds meer burgemeesters en schepen de keuze maken om hun inwoners bij de lokale politiek te betrekken. Overal in het land worden op lokaal niveau boeiende initiatieven op poten gezet. Belgische steden en gemeenten worden laboratoria voor democratische innovatie en experimenteren met nieuwe vormen van burgerparticipatie.

Inzetten op participatie

“Sommige lokale overheden hebben burgerpanels georganiseerd, anderen hebben inwoners een deel van het budget laten beheren, er zijn volksraadplegingen georganiseerd, enzovoort.” legt Ben Eersels, directeur van G1000, uit. “Deze initiatieven blazen de lokale democratie nieuw leven in. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen willen we de meest innovatieve lokale overheden in de schijnwerpers zetten en impactvolle initiatieven aanmoedigen.”

“Democratische vernieuwing begint lokaal, vanuit een sterke samenwerking tussen burgers en lokale beleidsmakers. Steden en gemeenten vormen uitermate geschikte laboratoria om, via een brede en diverse betrokkenheid, tot sterke en gedragen oplossingen te komen. Deze prijs is een uitgelezen kans om die lokale participatieprojecten in de verf te zetten en anderen te inspireren,” zegt Gide Van Cappel, educatief medewerker bij De Wakkere Burger.

"Deze prijs is ook een gelegenheid om te kijken naar de meest inclusieve praktijken aan beide zijden van de taalgrens, zodat Belgische gemeenten kunnen worden aangemoedigd om alle burgers hoofdrolspelers te maken in het besturen van lokale openbare aangelegenheden," voegt Nadège Buquet, directeur Citoyenneté & Participation, toe.

De Athena-prijs voor lokale burgerparticipatie wordt op 24 september uitgereikt. Deze prijs beloont projecten die zich onderscheiden door hun inclusieve, innovatieve aanpak en hun tastbare impact in het veld. De onderscheidingen worden uitgereikt in drie categorieën op basis van het aantal inwoners: een stad met 45.000 inwoners of meer, een stad met 15.000 inwoners of meer en een gemeente met minder dan 15.000 inwoners. De winnaar van elke categorie ontvangt een trofee.

De jury, bestaande uit onafhankelijke experts en leden van het maatschappelijk middenveld, heeft als taak de ingediende projecten te beoordelen.

Inschrijven kan tot en met 3 juli 2024. Alle details en het inschrijvingsformulier zijn te vinden op deze pagina.

De Athena Prijs voor Lokale Participatie is een initiatief van G1000, De Wakkere Burger en Citoyenneté & Participation.
 G1000 is het Belgische platform voor democratische innovatie dat nieuwe vormen van burgerparticipatie ontwikkelt en ondersteunt. Ze is actief in België en maakt deel uit van verschillende internationale netwerken.

De Wakkere Burger is een onafhankelijke organisatie (vzw) die burgers, verenigingen en overheden wil inspireren om werk te maken van een participatief beleid. Om zo iedereen meer greep te geven op zijn onmiddellijke leefomgeving. Ze is actief in Vlaanderen.

Citoyenneté & Participation ijvert voor actief, verantwoordelijk en solidair burgerschap, volgens de principes van democratisch humanisme en menselijke ontwikkeling. De vzw is actief en erkend in de Federatie Brussel-Wallonië voor permanente vorming, opleiding, burgerparticipatie en onderzoek & belangenbehartiging.