Toegankelijkheid

Wij doen ons best om deze website zo toegankelijk mogelijk te houden. Niettemin is het mogelijk dat de inhoud van deze website niet aan alle toegankelijkheidsnormen voldoet. Als u problemen ondervindt bij het navigeren op de site of als u vragen of opmerkingen hebt over de toegankelijkheid van deze website, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@g1000.org.