Vrouwen werken tijdens een burgerpanel

Wat we doen

Om de stem van de gewone burgers te versterken, ontwikkelen en ondersteunen wij nieuwe vormen van participatie die de democratie in gemeenten en steden, provincies, regio's en op nationaal niveau versterken. 

Wij pleiten in het bijzonder voor de organisatie van burgervergaderingen met loting van deelnemers en deliberatie. 

Door de loting krijgt iedereen een gelijke kans om deel te nemen. Boviendien maakt het de groep rond de tafel divers, zodat zoveel mogelijk verschillende gezichtspunten bij elkaar worden gebracht. 

 

Deliberatie impliceert dat de deelnemers aan het panel de noodzakelijke tijd en informatie beschikbaar hebben om weloverwogen beslissingen te nemen.

Onze 4 actiepunten

1. Pleidooi en advies

Wij informeren politici over ontwikkelingen in democratische innovatie. Samen denken wij na over hoe we tot een meer inclusief en participatief beleid kunnen komen. Hiervoor baseren wij ons op studies van universiteiten in België en in het buitenland, op het werk van de OESO en de Verenigde Naties en op de expertise van ons internationale netwerk.

Wij helpen ook publieke instellingen of actoren uit het maatschappelijk middenveld bij het organiseren van burgervergaderingen of andere vormen van democratische innovatie.

Elk geval is uniek. Daarom moet de architectuur van deze deliberatieve of participatieve processen rekening houden met kenmerken zoals het onderwerp, het machtsniveau, de bij de kwestie betrokken partijen, enz. De permanente burgerdialoog in de Duitstalige Gemeenschap van België is een van onze verwezenlijkingen. Dit overlegproces staat nu wereldwijd bekend als het "Ostbelgien-model".

2. Opleiding

De kennis over democratische innovatie ontwikkelt zich snel. De methodes worden verfijnd en de theoretische basis groeit. Het is onze taak politici, onderzoekers, veldwerkers, enz. hierover te informeren via onze website, in onze nieuwsbrief en op sociale netwerken.

Onze Autumn School brengt elk jaar internationale specialisten en actoren van de democratische innovatie samen. Daar delen ze hun theoretische kennis en ook zeer concrete adviezen en goede praktijken. Dit jaarlijkse event is uitgegroeid tot één van de belangrijkste momenten van de deliberatieve democratie in Europa.

3. Netwerken

De G1000 versterkt de banden tussen de politieke wereld, het maatschappelijk middenveld, de wereld van het wetenschappelijk onderzoek, particuliere actoren, activisten en alle burgers die betrokken zijn bij democratische vraagstukken. Wij bereiken ook de pers en ons internationale netwerk.

Door deze verschillende actoren samen te brengen, kunnen zij strategische partnerschappen tot stand brengen die de kans op succes van democratische innovatieprojecten vergroten.

4. Bewustmaking

Zonder steun van de burgers is er geen democratische innovatie mogelijk.  Daarom streeft G1000 ernaar om democratische innovaties bij zoveel mogelijk mensen bekend te maken. Wij animeren het publieke debat door informatiecampagnes te voeren en door het woord te nemen in de media, op evenementen of op sociale netwerken.