Burgerpanel

Doing
democracy
better

G1000 is het Belgische platform voor democratische innovatie. Wij ontwikkelen en ondersteunen nieuwe vormen van burgerparticipatie. Wij zijn actief in gemeenten, steden, regio's en op nationaal niveau en wij maken deel uit van diverse internationale netwerken.

Geïnstitutionaliseerd burgerpanel
6
Permanente burgerpanels
panel van gelote burgers
39
Panels van gelote burgers
Gelote burgers
1992
Gelote burgers

Cases

Mechelenmakers Burgerpanel

De gemeente Mechelen wilde de burgers meer betrekken bij het politieke leven en verzamelde daarom in mei 2021 een panel van 50 gelote burgers om te discussiëren over de kwestie van het evenwicht tussen een levendige en een vreedzame stad - de aanbevelingen die uit dit proces voortvloeiden zijn ter uitvoering doorgegeven aan de lokale instellingen.

Datum
2021
Locatie
Mechelen
Instelling
Stad Mechelen
Niveau
Lokaal
Organisator
Stad Mechelen
Deelnemers
50

Burgerpanel over het klimaat in Wallonië

In 2021 heeft de Waalse regering in het kader van de herziening van het Air Climate Energy Plan een burger-klimaatpanel opgericht, waarbij een zestigtal gelote burgers de opdracht kregen aanbevelingen te formuleren voor maatregelen om de broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen ten opzichte van 1990.

Datum
2021-2022
Locatie
Namen
Instelling
Waalse Regering
Niveau
Regionaal
Organisator
Tr@me
Deelnemers
60

Permanente Burgerraad van Sint-Gillis

In 2020 heeft de gemeente Sint-Gillis een permanente burgerraad opgericht, bestaande uit 35 inwoners van Sint-Gillis, om de inwoners te betrekken bij de ontwikkeling van het overheidsbeleid, de burgerparticipatie aan te moedigen en de interactie tussen de inwoners en de verkozenen te verbeteren.

Datum
sinds 2020
Locatie
Brussel
Instelling
Gemeente Sint-Gillis
Niveau
Lokaal
Organisator
Particitiz
Deelnemers
35

Brusselse Overlegcommissies

Sinds 2020 organiseren het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Franstalige Parlement van Brussel gezamenlijke commissies waarin gelote burgers en verkozenen samenkomen om aanbevelingen te formuleren over diverse onderwerpen die vervolgens in het Parlement worden behandeld.

Datum
sinds 2020
Locatie
Brussel
Instelling
Brussels Parlement
Niveau
Regionaal
Organisator
Particitiz
Deelnemers
45

Agora Citizens Assemblies

Sinds 2020 organiseert de politieke beweging Agora de deliberatie van de Brusselse Burgerassemblée. 89 burgers worden door het lot aangewezen om voorstellen te formuleren die door een verkozen woordvoerder aan het Brussels Parlement worden doorgegeven.

Datum
sinds 2020
Locatie
Brussel
Instelling
Brussels Parlement
Niveau
Regionaal
Organisator
Agora
Deelnemers
89

Toekomstforum Zoet Water

In 2020 werden 38 burgers van de gemeente Oud-Heverlee geloot om de toekomst van de site "Zoet Water" te bespreken en voorstellen te formuleren voor de gemeenteraad, om samen met de lokale instellingen de toekomst van dit belangrijke grondgebied van de gemeente mee vorm te geven.

Datum
2020
Locatie
Oud-Heverlee
Instelling
Gemeente Oud-Heverlee
Niveau
Lokaal
Organisator
Levuur
Deelnemers
38

Permanente Burgerdialoog in Ostbelgien

Sinds 2019 heeft de Duitstalige Gemeenschap een decreet aangenomen voor een "permanente burgerdialoog", een deliberatief proces dat bestaat uit een permanente burgerraad die geloot wordt en die de aanzet geeft tot burgerpanels die eveneens geloot worden en die delibereren en aanbevelingen formuleren rond een door de burgerraad bepaald thema.

Datum
sinds 2019
Locatie
Eupen
Instelling
Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
Niveau
Regionaal
Organisator
G1000
Deelnemers
35

Burgerkabinet van Gent

In 2017 richtte de gemeente Gent een "burgerkabinet" op bestaande uit 150 gelote burgers om te delibereren en aanbevelingen te doen aan het stadsbestuur, als onderdeel van een breed burgerraadplegingsproces over het verkeersplan van de stad dat sinds 2015 loopt.

Datum
2017-2018
Locatie
Gent
Instelling
Stad Gent
Niveau
Lokaal
Organisator
Stad Gent
Deelnemers
150

G1000 Burgertop

In 2011, midden in een politieke crisis in België, was G1000 een burgerinitiatief dat de democratie nieuw leven wilde inblazen door een grote burgertop te organiseren, waarbij 1000 gelote burgers samenkwamen om aanbevelingen te doen aan de politiek.

Datum
2011
Locatie
Brussel
Instelling
G1000
Niveau
Nationaal
Organisator
G1000
Deelnemers
704

G1000

In een burgerpanel draagt iedereen bij tot de politieke besluitvorming. Ieder met zijn of haar kennis, vaardigheden en ervaring. Als ze de tijd en de nodige informatie krijgen, zijn burgers in staat om realistische en gedurfde oplossingen te bedenken voor het algemeen welzijn, zonder electorale overwegingen en partijdruk.

G1000 wil dat deze vorm van democratie de standaard wordt op alle bestuursniveaus.

Lees meer

Ursula Von der Leyen

The Citizens' Panels that were central to the Conference [on the Future of Europe] will now become a regular feature of our democratic life.

State of the Union - September 2022

Ursula Von der Leyen
President of the European Commission
Aristotle

Although each individual separately will be a worse judge than the experts, the whole of them assembled together will be better or at least as good judges.

Politics, Book III

 

Aristotle
Greek philosopher
Kofi Annan

We need to make our democracies more inclusive. This requires bold and innovative reforms, such as selecting parliaments by lot instead of election. This would prevent the formation of self-serving and self-perpetuating political classes.

Kofi Annan (1938-2018)
Former Secretary-General of the United Nations, Nobel Peace Prize 2001
Claudia Chwalisz

Many of the criticisms against deliberative democracy are similar to those that were first levelled against universal suffrage in another age.They stem from fears that ordinary citizens are not competent enough to handle complex political decisions.

Claudia Chwalisz
Founder and CEO of DemocracyNext, worked for OECD

Steun Ons

G1000 is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk, die niet kan bestaan zonder de steun van haar donateurs.

Ook u kunt een rol spelen bij de totstandbrenging van een democratische vernieuwing in België. Steun ons financieel of word vrijwilliger.

Lees meer