Onze missie

Wij willen van België de meest geloofwaardige, doeltreffende en inclusieve democratie in Europa maken. 

Innovatieve methodes, zoals burgerpanels met loting en deliberatie, moeten een integraal deel uitmaken van de beleidsvorming.

Wij willen deze nieuwe praktijken geïnstitutionaliseerd zien op gemeentelijk, provinciaal, regionaal, gemeenschaps- en federaal niveau. 

 

Het is essentieel dat de participatieve democratie in de samenleving veel steun krijgt. Met onze actie willen wij deze steun versterken bij politici, in de media, in het maatschappelijk middenveld, in bedrijven en natuurlijk bij de burgers zelf.

We streven naar een duidelijke verbetering van de beleidsvorming in het land.

Onze waarden

  •  Onafhankelijkheid: Onze ideologische en financiële onafhankelijkheid garandeert onze intellectuele vrijheid. Wij zijn niet verbonden aan enige politieke partij.
  • Complementariteit: De innovaties die wij ontwikkelen zijn complementair aan de huidige politieke procedures en versterken onze democratische instellingen.
  •  Inclusie: alle burgers zijn in staat collectieve besluiten te nemen in het algemeen belang. Zij hebben ook de legitimiteit om dat te doen.
  • Gelijkheid: Iedereen moet gelijke kansen krijgen om aan het politieke debat deel te nemen.