CASE STUDIES

Er zijn veel initiatieven voor burgerparticipatie in België. De laatste jaren zijn de autoriteiten zich steeds meer bewust geworden van de rol die burgerpanels kunnen spelen om de beleidsvorming dichter bij de mensen te brengen.  

Ontdek hier een selectie van opmerkelijke initiatieven in ons land, met cijfers en feiten.

Onze criteria: burgerpanel met loting en deliberatie.

Burgerberaad Mobiliteitsplan Olen
2023
Deelnemers
24
We Need To Talk burgerdebat
2023
Deelnemers
60
G1000 Burgertop
2011
Deelnemers
704
Stichting voor Toekomstige Generaties - Onze Toekomst
2013-2014
Deelnemers
24
Het burgerlabo
2014
Deelnemers
32
Burger Klimaat Parlement in de provincie Luxemburg
2015
Deelnemers
33
Climacteurs — 100 stemmen voor het klimaat
2015
Deelnemers
55
We Are Molenbeek
2017
Deelnemers
112
Burgerkabinet van Gent
2017-2018
Deelnemers
150
Burgerpanel over de uitdagingen van de vergrijzing
2017
Deelnemers
30
Make your Brussels — Mobility
2017
Deelnemers
38
Make My Administration
September 2018
Deelnemers
46
Permanente Burgerdialoog in Ostbelgien
sinds 2019
Deelnemers
35
Wijkraden van Etterbeek
sinds 2020
Deelnemers
16
Wijkraden van Stad Brussel
sinds 2020
Deelnemers
11
Toekomstforum Zoet Water
2020
Deelnemers
38
Agora Citizens Assemblies
sinds 2020
Deelnemers
89
Assemblee van de Inwoners van Oudergem
sinds 2020
Deelnemers
100
Permanente Burgerraad van Sint-Gillis
sinds 2020
Deelnemers
35
Burgerpanel over het klimaat in Wallonië
2021-2022
Deelnemers
60
Mechelenmakers Burgerpanel
2021
Deelnemers
50
Laten we Brussel samen voorbereiden
2021
Deelnemers
100
Vorstse Burgerraad
sinds 2021
Deelnemers
37
Brusselse Overlegcommissies
sinds 2020
Deelnemers
45

Filter

Level
Locatie
Jaar

Wijkraden van Etterbeek

Sinds 2020 heeft de gemeente Etterbeek verschillende wijkraden opgericht, bestaande uit 16 bij loting gekozen burgers en leden van het maatschappelijk middenveld, om de democratie te bevorderen en deel te nemen aan de lokale besluitvorming, via een participatieve begroting en het formuleren van aanbevelingen voor de gemeentelijke overheid.

Datum
sinds 2020
Locatie
Brussel
Instelling
Gemeente Etterbeek
Niveau
Lokaal
Organisator
Gemeente Etterbeek
Deelnemers
16

Permanente Burgerdialoog in Ostbelgien

Sinds 2019 heeft de Duitstalige Gemeenschap een decreet aangenomen voor een "permanente burgerdialoog", een deliberatief proces dat bestaat uit een permanente burgerraad die geloot wordt en die de aanzet geeft tot burgerpanels die eveneens geloot worden en die delibereren en aanbevelingen formuleren rond een door de burgerraad bepaald thema.

Datum
sinds 2019
Locatie
Eupen
Instelling
Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
Niveau
Regionaal
Organisator
G1000
Deelnemers
35

Make My Administration

Op initiatief van de federale ombudsman werden in september 2018 46 burgers geloot na een online enquête over het vertrouwen in en de tevredenheid over de federale administratie, verzameld in de Belgische Senaat om samen na te denken en aanbevelingen te formuleren voor de toekomst van de federale administratie.

Datum
September 2018
Locatie
Brussel
Instelling
De federale Ombudsman
Niveau
Nationaal
Organisator
Belgische Senaat
Deelnemers
46

Make your Brussels — Mobility

In oktober en november 2017 verzamelde het Brussels Parlement 40 gelote burgers om te delibereren en aanbevelingen te doen om de mobiliteit in Brussel te verbeteren. Deze aanbevelingen werden vervolgens besproken in een speciale parlementaire commissie en vervolgens overgedragen aan de Brusselse regering om te worden opgenomen in het mobiliteitsplan van het Gewest.

Datum
2017
Locatie
Brussel
Instelling
Brussels Parlement
Niveau
Regionaal
Organisator
Particitiz
Deelnemers
38

Burgerpanel over de uitdagingen van de vergrijzing

In 2017, na een enquête over de langetermijnuitdagingen van de vergrijzing, heeft het Parlement van Wallonië een burgerpanel opgericht met 30 gelote burgers om de reflectie over dit onderwerp voort te zetten en aanbevelingen te formuleren voor het Parlement en de Waalse Regering.

Datum
2017
Locatie
Namen
Instelling
Waals Parlement
Niveau
Regionaal
Organisator
Destrée Instituut
Deelnemers
30

Burgerkabinet van Gent

In 2017 richtte de gemeente Gent een "burgerkabinet" op bestaande uit 150 gelote burgers om te delibereren en aanbevelingen te doen aan het stadsbestuur, als onderdeel van een breed burgerraadplegingsproces over het verkeersplan van de stad dat sinds 2015 loopt.

Datum
2017-2018
Locatie
Gent
Instelling
Stad Gent
Niveau
Lokaal
Organisator
Stad Gent
Deelnemers
150

We Are Molenbeek

In maart 2017 gaf de gemeente Sint-Jans-Molenbeek een burgerpanel van ongeveer 100 Molenbeekers de opdracht te delibereren over de oorzaken van radicalisering bij jongeren en de te nemen preventieve maatregelen, alsook over de kwestie van het samenbrengen van gemeenschappen.

Datum
2017
Locatie
Brussel
Instelling
Gemeente Sint-Jans-Molenbeek
Niveau
Lokaal
Organisator
Particitiz
Deelnemers
112

Climacteurs — 100 stemmen voor het klimaat

In november 2015 werden 55 gelote Brusselse jongeren op initiatief van de Brusselse regering samengebracht in Leefmilieu Brussel om te discussiëren over de klimaatverandering en aanbevelingen te formuleren die minister Fremault kan delen tijdens de COP21.

Datum
2015
Locatie
Brussel
Instelling
Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Niveau
Regionaal
Organisator
Particitiz
Deelnemers
55

Burger Klimaat Parlement in de provincie Luxemburg

In 2015 organiseerde de Universiteit van Luik een panel van gelote burgers uit de provincie Luxemburg om te delibereren over klimaat- en energievraagstukken, met als doel de politieke actie te voeden met nieuwe en originele voorstellen van burgers om de milieuambities van de provincie te ondersteunen.

Datum
2015
Locatie
Aarlen
Instelling
Provincie Luxemburg
Niveau
Lokaal
Organisator
Universiteit Luik
Deelnemers
33

Het burgerlabo

Op initiatief van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en het Federaal Expertisecentrum voor de Gezondheidszorg hebben 32 gelote burgers in het najaar van 2014 een burgerpanel gevormd met als doel voorstellen te formuleren over de criteria waarmee rekening moet worden gehouden bij de terugbetaling van medische zorg.

Datum
2014
Locatie
Leuven
Instelling
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Niveau
Nationaal
Organisator
Koning Boudewijn Stichting
Deelnemers
32

Stichting voor Toekomstige Generaties - Onze Toekomst

In 2013 coördineerde de Stichting voor Toekomstige Generaties, met verschillende institutionele en particuliere partners, een proces van burgerparticipatie waarbij 24 gelote burgers moesten nadenken over de wereld waarin het wenselijk zou zijn oud te worden, in termen van gezondheidszorg, einde loopbaan of wonen.

Datum
2013-2014
Locatie
Brussel
Instelling
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Niveau
Nationaal
Organisator
Stichting voor Toekomstige Generaties
Deelnemers
24

G1000 Burgertop

In 2011, midden in een politieke crisis in België, was G1000 een burgerinitiatief dat de democratie nieuw leven wilde inblazen door een grote burgertop te organiseren, waarbij 1000 gelote burgers samenkwamen om aanbevelingen te doen aan de politiek.

Datum
2011
Locatie
Brussel
Instelling
G1000
Niveau
Nationaal
Organisator
G1000
Deelnemers
704