Onze geschiedenis

Op 11 juni 2011, na een jaar zonder regering, ondertekenden 27 burgers die de politieke impasse beu waren een carte blanche in alle grote kranten. Hun idee: met 1000 gelote burgers verzamelen om samen na te denken en aanbevelingen te doen aan beleidsmakers. Een besluitvormingsgroep zoals de "G20", maar met 1000. De G1000 was geboren.

Al snel sloten 10.000 ondertekenaars zich aan bij het project. Duizenden donateurs en honderden vrijwilligers hebben zich gemeld om deze burgerbijeenkomst te financieren en op te zetten.

11 november 2011 is de grote dag. Bijna 1000 mensen kwamen bijeen in Brussel, op de site van Tour & Taxis, om te beraadslagen over 3 thema's: sociale zekerheid, verdeling van de rijkdom in tijden van crisis en immigratie. De G1000 burgertop wordt een symbool van democratische vernieuwing, in België en daarbuiten.  

Van dit unieke burgerinitiatief dat de Belgische democratie nieuw leven wilde inblazen, heeft de G1000 de geest en de beginselen behouden. 

Om het burgerinitiatief van 2011 te (her)ontdekken, kunt u de eerste versie van deze website bezoeken.

Belangrijke data:

  • 2013: David Van Reybrouck, directeur van G1000 en initiatiefnemer van de burgertop, publiceert het boek 'Tegen de verkiezingen', vertaald in meer dan 15 talen.

  • 2017: De VZW G1000 werft zijn eerste werknemer aan.   

  • 2019: Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap van België stemt unaniem over het decreet tot oprichting van de allereerste permanente burgerraad. G1000 ontwierp de architectuur van deze burgerdialoog, de "Bürgerdialog in Ostbelgien". 

  • 2019: Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besluit tot de oprichting van de "Gemengde Commissies", een terugkerend panel dat door het lot gekozen burgers en politici samenbrengt. G1000 neemt deel aan de voorbereidende hoorzittingen die de organisatie van het deliberatieve proces bepalen  

  • 2019: Eerste editie van de G1000 Autumn School in Eupen.

  • 2021: Eerste federale volksvergadering in België over de betrokkenheid van de burgers bij Europa. G1000 maakt deel uit van het wetenschappelijk comité dat het proces begeleidt.