CASE STUDIES

Er zijn veel initiatieven voor burgerparticipatie in België. De laatste jaren zijn de autoriteiten zich steeds meer bewust geworden van de rol die burgerpanels kunnen spelen om de beleidsvorming dichter bij de mensen te brengen.  

Ontdek hier een selectie van opmerkelijke initiatieven in ons land, met cijfers en feiten.

Onze criteria: burgerpanel met loting en deliberatie.

Burgerberaad Mobiliteitsplan Olen
2023
Deelnemers
24
We Need To Talk burgerdebat
2023
Deelnemers
60
G1000 Burgertop
2011
Deelnemers
704
Stichting voor Toekomstige Generaties - Onze Toekomst
2013-2014
Deelnemers
24
Het burgerlabo
2014
Deelnemers
32
Burger Klimaat Parlement in de provincie Luxemburg
2015
Deelnemers
33
Climacteurs — 100 stemmen voor het klimaat
2015
Deelnemers
55
We Are Molenbeek
2017
Deelnemers
112
Burgerkabinet van Gent
2017-2018
Deelnemers
150
Burgerpanel over de uitdagingen van de vergrijzing
2017
Deelnemers
30
Make your Brussels — Mobility
2017
Deelnemers
38
Make My Administration
September 2018
Deelnemers
46
Permanente Burgerdialoog in Ostbelgien
sinds 2019
Deelnemers
35
Wijkraden van Etterbeek
sinds 2020
Deelnemers
16
Wijkraden van Stad Brussel
sinds 2020
Deelnemers
11
Toekomstforum Zoet Water
2020
Deelnemers
38
Agora Citizens Assemblies
sinds 2020
Deelnemers
89
Assemblee van de Inwoners van Oudergem
sinds 2020
Deelnemers
100
Permanente Burgerraad van Sint-Gillis
sinds 2020
Deelnemers
35
Burgerpanel over het klimaat in Wallonië
2021-2022
Deelnemers
60
Mechelenmakers Burgerpanel
2021
Deelnemers
50
Laten we Brussel samen voorbereiden
2021
Deelnemers
100
Vorstse Burgerraad
sinds 2021
Deelnemers
37
Brusselse Overlegcommissies
sinds 2020
Deelnemers
45

Filter

Level
Locatie
Jaar

Burgerberaad Mobiliteitsplan Olen

De gemeente Olen wil samen met haar inwoners nadenken over veilig en duurzaam verkeer: Hoe kan Olen een gemeente zijn waarin mobiliteit en leven op elkaar zijn afgestemd? Het Olens burgerberaad komt een viertal keer samen. Nadien gaan experten met deze input aan de slag. Meer informatie vind je op hun website.

Datum
2023
Locatie
Olen
Instelling
Gemeente Olen
Niveau
Lokaal
Organisator
Gemeente Olen
Deelnemers
24

We Need To Talk burgerdebat

We Need To Talk wil aan een groep burgers de nodige tijd en input geven om voorstellen voor de hervorming van de partijfinanciering te formuleren, een dossier dat al jarenlang vastzit. Die voorstellen worden voorgesteld aan de politiek, met als doel om echte verandering te realiseren en de impasse te doorbreken. Meer info op weneedtotalk.be

Datum
2023
Locatie
België
Instelling
Bottom-up
Niveau
Nationaal
Organisator
G1000, Itinera, Egmontinstituut, LEVL, De Vrijdaggroep, Aula Magna
Deelnemers
60

Vorstse Burgerraad

In 2021 heeft de gemeente Vorst een burgerraad opgericht, bestaande uit 37 willekeurig gekozen burgers, om de inwoners verder te betrekken bij de uitwerking van het overheidsbeleid en om de besluiten van de gemeente te voeden door aanbevelingen te formuleren voor de gemeentelijke instellingen.

Datum
sinds 2021
Locatie
Brussel
Instelling
Gemeente Vorst
Niveau
Lokaal
Organisator
Dreamocracy
Deelnemers
37

Laten we Brussel samen voorbereiden

In oktober en november 2021 organiseerde Leefmilieu Brussel deliberatieve workshops in het kader van het participatieve proces "Laten we Brussel samen voorbereiden" dat beoogt de veerkracht van het Gewest te herdenken. Een honderdtal burgers formuleerden aanbevelingen op basis van de resultaten van een eerdere burgerraadpleging (online) aan de bevoegde Brusselse minister.

Datum
2021
Locatie
Brussel
Instelling
Leefmilieu Brussel
Niveau
Regionaal
Organisator
Particitiz
Deelnemers
100

Mechelenmakers Burgerpanel

De gemeente Mechelen wilde de burgers meer betrekken bij het politieke leven en verzamelde daarom in mei 2021 een panel van 50 gelote burgers om te discussiëren over de kwestie van het evenwicht tussen een levendige en een vreedzame stad - de aanbevelingen die uit dit proces voortvloeiden zijn ter uitvoering doorgegeven aan de lokale instellingen.

Datum
2021
Locatie
Mechelen
Instelling
Stad Mechelen
Niveau
Lokaal
Organisator
Stad Mechelen
Deelnemers
50

Burgerpanel over het klimaat in Wallonië

In 2021 heeft de Waalse regering in het kader van de herziening van het Air Climate Energy Plan een burger-klimaatpanel opgericht, waarbij een zestigtal gelote burgers de opdracht kregen aanbevelingen te formuleren voor maatregelen om de broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen ten opzichte van 1990.

Datum
2021-2022
Locatie
Namen
Instelling
Waalse Regering
Niveau
Regionaal
Organisator
Tr@me
Deelnemers
60

Permanente Burgerraad van Sint-Gillis

In 2020 heeft de gemeente Sint-Gillis een permanente burgerraad opgericht, bestaande uit 35 inwoners van Sint-Gillis, om de inwoners te betrekken bij de ontwikkeling van het overheidsbeleid, de burgerparticipatie aan te moedigen en de interactie tussen de inwoners en de verkozenen te verbeteren.

Datum
sinds 2020
Locatie
Brussel
Instelling
Gemeente Sint-Gillis
Niveau
Lokaal
Organisator
Particitiz
Deelnemers
35

Assemblee van de Inwoners van Oudergem

In 2020 lanceerde de gemeente Oudergem het project van de Assemblee van Inwoners, bestaande uit 10 Wijkvergaderingen, zelf samengesteld door 10 gelote burgers. Hun rol is het mee organiseren van de gemeentelijke participatieve begroting en het formuleren van aanbevelingen voor het overheidsbeleid.

Datum
sinds 2020
Locatie
Brussel
Instelling
Gemeente Oudergem
Niveau
Lokaal
Organisator
Particitiz
Deelnemers
100

Brusselse Overlegcommissies

Sinds 2020 organiseren het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Franstalige Parlement van Brussel gezamenlijke commissies waarin gelote burgers en verkozenen samenkomen om aanbevelingen te formuleren over diverse onderwerpen die vervolgens in het Parlement worden behandeld.

Datum
sinds 2020
Locatie
Brussel
Instelling
Brussels Parlement
Niveau
Regionaal
Organisator
Particitiz
Deelnemers
45

Agora Citizens Assemblies

Sinds 2020 organiseert de politieke beweging Agora de deliberatie van de Brusselse Burgerassemblée. 89 burgers worden door het lot aangewezen om voorstellen te formuleren die door een verkozen woordvoerder aan het Brussels Parlement worden doorgegeven.

Datum
sinds 2020
Locatie
Brussel
Instelling
Brussels Parlement
Niveau
Regionaal
Organisator
Agora
Deelnemers
89

Toekomstforum Zoet Water

In 2020 werden 38 burgers van de gemeente Oud-Heverlee geloot om de toekomst van de site "Zoet Water" te bespreken en voorstellen te formuleren voor de gemeenteraad, om samen met de lokale instellingen de toekomst van dit belangrijke grondgebied van de gemeente mee vorm te geven.

Datum
2020
Locatie
Oud-Heverlee
Instelling
Gemeente Oud-Heverlee
Niveau
Lokaal
Organisator
Levuur
Deelnemers
38

Wijkraden van Stad Brussel

Sinds 2020 heeft de stad Brussel verschillende wijkraden opgericht, bestaande uit 11 gelote burgers en 6 vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, die 10 keer per jaar bijeenkomen om het lokale beleid mede vorm te geven via een participatieve begroting en aanbevelingen te doen aan de gemeentelijke autoriteiten.

Datum
sinds 2020
Locatie
Brussel
Instelling
Stad Brussel
Niveau
Lokaal
Organisator
Brussel Participatie
Deelnemers
11