Burgerpanel over het klimaat in Wallonië

In 2021 heeft de Waalse regering in het kader van de herziening van het Air Climate Energy Plan een burger-klimaatpanel opgericht, waarbij een zestigtal gelote burgers de opdracht kregen aanbevelingen te formuleren voor maatregelen om de broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen ten opzichte van 1990.

Datum
2021-2022
Instelling
Waalse Regering
Niveau
Regionaal
Locatie
Namen
Organisator
Tr@me
Deelnemers
60
Burgerpanel over het klimaat in Wallonië