Belgische democratische innovaties inspireren Frankrijk, Finland en Zwitserland

Finse bezoekers voor de deur van G1000 kantoor

Ons land een absolute pionier in deliberatieve democratie.

Buitenlandse experts en politici hebben grote aandacht voor de Belgische aanpak, vooral voor de Bürgerdialog in de Duitstalige Gemeenschap en de Deliberatieve Commissies in het Brusselse Gewest.

 

Begin oktober reisde Olivier Véran, de Franse minister voor Democratische Vernieuwing, naar Brussel. Het doel van zijn reis was de overlegcommissies in het Franstalige Brusselse parlement beter te begrijpen.

De Franse minister heeft kunnen observeren hoe burgers en parlementsleden samenwerken. "Ik was aanwezig bij de afsluiting van hun werkzaamheden over "de betrokkenheid van burgers bij crisisbeheer", een onderwerp waaraan parlementariërs en burgers maandenlang zij aan zij hebben gewerkt. Dat bewijst dat de representatieve democratie en de participatiedemocratie niet met elkaar concurreren, maar elkaar aanvullen.

"Als Frans minister voor Democratische Vernieuwing wilde ik dit initiatief in Brussel graag van dichtbij meemaken. Het moet ons inspireren, want zonder dialoog is er geen vertrouwen", besloot Olivier Véran.  

Enkele dagen later kwamen een groep van dertig Finse ambtenaren en projectleiders op studiebezoek. Op uitnodiging van G1000  gingen ze in gesprek over het ‘Ostbelgien Model’, de permanente burgerdialoog van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de eerste in zijn soort ter wereld.

Op donderdag 27 oktober zal Christoph Niessen, lid van de Adviesraadvan G1000, het Ostbelgien model model toelichten dan weer toelichten aan een Zwitserse delegatie. Er bestaat grote belangstelling voor dit model, dat opgenomen werd in een OESO-rapport rond democratische vernieuwing en reeds als inspiratiebron heeft gediend voor de burgerraden die in Parijs, Aken en Newdam (Londen) werden opgericht.