Burgerpanel We Need To Talk komt met evenwichtig maar strikt voorstel

Burgerpanel We Need To Talk

‘Alle puzzelstukken liggen op tafel om werk te maken van een hervorming. De burgers hun oproep is duidelijk: nu is het aan de politiek. Dit verdient een vervolg.’

Tijdens het burgerpanel We Need To Talk heeft een diverse groep van zestig gelote burgers zich zes dagen lang gebogen over de partijfinanciering. Vandaag stellen zij het resultaat voor: een verfrissend, constructief en ambitieus pakket van 34 aanbevelingen, die kunnen samengevat worden in 7 hoofdlijnen:

  1. Reglementering van de uitgaven.
  2. Strengere regels op vlak van communicatie.
  3. Partijen moeten grotendeels gefinancierd blijven met publiek geld, maar niet-publieke inkomstenbronnen moeten sterk gereguleerd worden.
  4. Over de hoogte van de federale dotatie was veel discussie. Belangrijker vonden de deelnemers dat alle partijen voldoende geld moeten krijgen om hun basiswerking te garanderen en dat de financiële verschillen tussen grote en kleine partijen wat verminderen.
  5. Limieten op sparen en beleggingen.
  6. Meer transparantie en externe controle.
  7. Een lagere drempel voor nieuwe partijen.

Op woensdag 24 mei werden alle aanbevelingen voorgesteld in een hoorzitting die georganiseerd wordt door de parlementaire commissie Grondwet en Institutionele vernieuwing.

Lees hier de uitgebreide samenvatting.

Het volledige rapport met alle aanbevelingen vindt u hier.

Alle informatie over het We Need To Talk burgerdebat vindt u op weneedtotalk.be