G1000 : het grotere geheel

Zusterorganisaties | Transnationale organisaties

 

Zusterorganisaties

De G1000 is deel van een wereldwijde trend: in veel democratieën zijn burgers mondiger geworden, is het medialandschap veranderd en zijn overheden meer geïnteresseerd in de input van het publiek buiten het verkiezingsproces om. Vanaf het begin heeft het wetenschappelijk team van de G1000 aansluiting gezocht bij deze internationale trend en zijn er verschillende samenwerkingsverbanden in andere landen tot stand gebracht.

 

Ierland: We the Citizens (www.wethecitizens.ie)

Een groots opgezet burgerforum in Ierland.

 • Oprichter van We the Citizens was waarnemer bij de burgertop van de G1000 in Brussel.
 • Leden van het team van de G1000 werden uitgenodigd als sprekers bij de congressen van We The Citizens (onder meer voor het symposium “Beyond the ballot” van de Participatory and Deliberative Democracy Specialist Group van de Political Studies Association of Ireland, zie www.psai.ie/specialist/democracy.asp).
 • Structurele samenwerking tussen de Universiteit van Dublin en het team van de G1000 leidt tot verdere colloquia in Dublin en Brussel.

 

Duitsland: Mehr Demokratie (www.mehr-demokratie.de)

Duitsland grootste organisatie voor democratische innovatie.

 • Belangrijke inspiratiebron voor een eventuele bestendiging van de de G1000.

 

VS: Deliberative Democracy Consortium (www.deliberative-democracy.net)

Een netwerk van meer dan 50 organisaties en universiteiten in de Verenigde Staten dat onderzoekers en praktijkexperts samenbrengt rond het thema overlegdemocratie.

 • De G1000 kon op heel wat aandacht rekenen binnen dit consortium. Het DDC bood een informatiekanaal voor de verspreiding van informatie over de G1000 via hun website. Op deze manier worden de banden versterkt met Amerikaanse organisaties zoals America Speaks.

 

Australië: NewDemocracy Foundation (www.newdemocracy.com.au)

Een onafhankelijke Australische stichting die democratische hervorming in Australië en wereldwijd bestudeert en stimuleert.

 • Een lid van het academisch team van de G1000 werd geselecteerd om lid te worden van de internationale NewDemocracy Foundation Board and Supporters. Deze raad bestaat uit toponderzoekers uit het veld. Via het netwerk van deze raad kunnen verdere samenwerkingsverbanden worden ontwikkeld met onderzoekers aan gerenommeerde instellingen, zoals de Australische Nationale Universiteit en de Universiteit van Harvard in de VS.

 

Nederland: Netwerk Democratie (www.netdem.nl)

Het belangrijkste platform voor democratische innovatie in Nederland.

 • Netwerk Democratie en G1000 organiseerden gezamenlijk een debat in Amsterdam onder de titel ’Mijn belang, jouw belang’, de avond over de toekomst van het algemeen belang in Felix Meritis.
 • Vertegenwoordigers van de organisatie volgen de G1000 op de voet.
 • Gezamenlijke optredens in Amsterdam en Den Haag.

 

In Spanje: Democracia real ya (www.democraciarealya.es)

 • Contacten en uitwisseling.

 

Transnationale organisaties

Citizens for Europe (www.citizensforeurope.eu)

Een Europese koepel van niet-gouvernementele organisaties die de burgerparticipatie van burgers in Europa wil stimuleren en ondersteunen.

 • Een vertegenwoordiger van deze koepelorganisatie was lid van het team van internationale waarnemers tijdens de burgertop van de G1000 in Brussel.
 • Via het netwerk van Citizens for Europe kunnen contacten worden ontwikkeld met gelijkaardige initiatieven in andere Europese landen en kan een efficiënte uitwisseling van goede praktijken tot stand worden gebracht.
 • G1000 werd als eerste Belgische organisatie toegelaten als lid van het netwerk.

 

Democracy International (www.democracy-international.org)

Meest invloedrijke en gezaghebbende stichting op vlak van burgerparticipatie in Europa.

 • Structureel contact en overleg met vertegenwoordigers van de organisatie.
 • Gezamenlijke optredens in Parijs, Nonnweiler en Berlijn.
 • Belangrijke inspiratiebron voor de toekomst van de G1000.